از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
دوشنبه 3 تیر‌ماه سال 1387
ساماندهی
اگر بر ساماندهی نیروهای خود توانا نباشیم ، دیگران سرنوشتمان را می سازند