از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
دوشنبه 3 تیر‌ماه سال 1387
مسوولیت
هر حقی یک مسؤولیت، هر فرصتی یک اجبار و هر مالکیتی یک وظیفه به همراه دارد