از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
سه‌شنبه 4 تیر‌ماه سال 1387
قالی ایرانی
زندگی مانند نقش و نگارهای قالی ایرانی است که زیبا هست ولی درک معنای آن مشکل است