از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
سه‌شنبه 4 تیر‌ماه سال 1387
موفقیت چیست؟
موفقیت توانایی رفتن از شکستی به شکست دیگر بدون از دست دادن شور و حرارت است