از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
شنبه 8 تیر‌ماه سال 1387
آموختن
هنر آموختن گوش کردن است