از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
شنبه 8 تیر‌ماه سال 1387
خاموشی
برای نادان پیرایه ای سزاوارتر و زیباتر از خاموشی نیست