از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
شنبه 8 تیر‌ماه سال 1387
علم و ثروت
علمی که تو را اصلاح نکند گمراهی است و مالی که تو را سود ندهد وبال است