از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
شنبه 8 تیر‌ماه سال 1387
خنده و گریه
با گریه به دنیا می آیی اما چنان زندگی کن که با خنده از دنیا بروی