از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
یکشنبه 9 تیر‌ماه سال 1387
اسراف محبت
دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است