از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
سه‌شنبه 11 تیر‌ماه سال 1387
خوشبختی دو طرفه
عشق خوشبختی است که دو طرف برای هم ایجاد می کنند