از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
چهارشنبه 12 تیر‌ماه سال 1387
دوست و برادر
پرسیدم دوست بهتر است یا برادر ؟ گفت دوست برادری است که انسان مطابق میل خود انتخاب می کند