از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
چهارشنبه 12 تیر‌ماه سال 1387
توانا و ناتوان
ناتوان ترین آدمیان، آنانی هستند که نیروی بدنی خویش را به رخ دیگران می کشند