از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
دوشنبه 17 تیر‌ماه سال 1387
خواص ازدواج
خواص ازدواج برای خانمها

قبل از ازدواج وزن ایده ال با چهره ای بشاش بعد از ازدواج چاق و افسرده ومنزوی نتیجه گیری اخلاقی آمادگی بدن در روزهای سخت

قبل از ازدواج ایستادن در صف سینما و استخر بعد از ازدواج ایستادن در صف شیر وگوشت نتیجه گیری اخلاقی آموزش ایستادگی

قبل از ازدواج تعطیلات رفتن به دیزن واسکی بعد از ازدواج تعطیلات شست وشوی خانه ولباس نتیجه گیری اخلاقی پر شدن اوقات فراغت

قبل از ازدواج نوشتن کتاب شعر و رمان بعد از ازدواج نوشتن داستان پرنده در قفس نتیجه گیری اخلاقی شهرت باد آورده
خواص ازدواج برای خانمها

قبل از ازدواج وزن ایده ال با چهره ای بشاش بعد از ازدواج چاق و افسرده ومنزوی نتیجه گیری اخلاقی آمادگی بدن در روزهای سخت

قبل از ازدواج ایستادن در صف سینما و استخر بعد از ازدواج ایستادن در صف شیر وگوشت نتیجه گیری اخلاقی آموزش ایستادگی

قبل از ازدواج تعطیلات رفتن به دیزن واسکی بعد از ازدواج تعطیلات شست وشوی خانه ولباس نتیجه گیری اخلاقی پر شدن اوقات فراغت

قبل از ازدواج نوشتن کتاب شعر و رمان بعد از ازدواج نوشتن داستان پرنده در قفس نتیجه گیری اخلاقی شهرت باد آورده

قبل از ازدواج صحبت تلفنی بی محاسبه زمان بعد از ازدواج اتهام به پر حرفی حتی برای 10 دقیقه نتیجه گیری اخلاقی حفظ عضلات صورت

قبل از ازدواج رفتن به سفرهای هفتگی بعد از ازدواج درحسرت رفتن به پارک سر کوچه نتیجه گیری اخلاقی امنیت کا مل

ازدواج برای آقایون خوبه یا بد؟قبل از ازدواج خوابیدن تا لنگ ظهر بعد از ازدواج بیدار شدن زودتر از خورشید نتیجه گیری اخلاقی سحر خیز شدن

قبل از ازدواج رفتن به سفر بی اجازه بعد از ازدواج رفتن به حیاط با اجازه نتیجه گیری اخلاقی معتبر شدن

قبل از ازدواج خوردن بهترین غذاها بی منت بعد از ازدواج خوردن غذا های سوخته با منت نتیجه گیری اخلاقی تقویت معده

قبل از ازدواج استراحت مطلق بی جر بحث بعد از ازدواج کار کردن در شرایط سخت نتیجه گیری اخلاقی ورزیده شدن

قبل از ازدواج دیدوبازدید از اماکن تفریحی بعد از ازدواج سر زدن به فامیل خانوم نتیجه گیری اخلاقی مهربون شدن

قبل از ازدواج آموزش گیتار و سنتور و ... بعد از ازدواج آموزش بچه داری و شستن ظرف نتیجه گیری اخلاقی همدردی با مرد ها

قبل از ازدواج گرفتن پول تو جیبی از پاپا بعد از ازدواج دادن کل حقوق به خانوم نتیجه گیری اخلاقی مستقل شدن