از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
سه‌شنبه 18 تیر‌ماه سال 1387
نیاز واقعی
اگر چیزی را می خواستم و ان را به دست نیاوردم شاید به ان نیاز نداشتم