از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
سه‌شنبه 18 تیر‌ماه سال 1387
تسخیر عظمت
کسی که بخواهد با تواضع خو بگیرد عظمت را تسخیر خواهد کرد