از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
سه‌شنبه 18 تیر‌ماه سال 1387
دانش و تجربه
برای فهمیدن چیزی به دانش نیاز داریم اما برای احساس کردن به تجربه