از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
سه‌شنبه 18 تیر‌ماه سال 1387
استقلال
مستقل بودن به معنای عدم تکیه بر عذر و بهانه است