از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
سه‌شنبه 18 تیر‌ماه سال 1387
دارو
مادر برای این که قرص بچشو به او بخوراند آن قرص را در میان یک عدد شیرینی گذاشت و به بچه اش داد ، وقتی بچه شیرینی را خورد، مادر پرسید: ببینم خوشمزه بود؟
کودک : آره مامان جون فقط یک دونه هسته داشت که انداختمش دور