از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
سه‌شنبه 4 تیر‌ماه سال 1387
زنده
اگر قرار است قانونی برای شاد بودن داشته باشید، بگذارید این باشد: برای شاد بودن من لازم نیست حتما چیزی در زندگی ام رخ دهد. من شادم برای این که زنده ام! زندگی موهبتی است که به من داده شده و من از آن لذت می برم
سه‌شنبه 4 تیر‌ماه سال 1387
شخصیت
دوستت دارم ؛ نه به خاطر شخصیت تو ؛ بلکه به خاطر شخصیتی که در هنگام با تو بودن پیدا می کنم
سه‌شنبه 4 تیر‌ماه سال 1387
بخشندگی و مهربانی
آیا از بخشندگی و مهربانی که نخستین حالات خداوند است ، در ما نشانی هست ؟
سه‌شنبه 4 تیر‌ماه سال 1387
مبارزه
مبارزه است که قدرت می آورد نه استراحت
سه‌شنبه 4 تیر‌ماه سال 1387
قالی ایرانی
زندگی مانند نقش و نگارهای قالی ایرانی است که زیبا هست ولی درک معنای آن مشکل است
سه‌شنبه 4 تیر‌ماه سال 1387
دوست واقعی
دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب ترا لمس کند
سه‌شنبه 4 تیر‌ماه سال 1387
صاحبان اراده
اراده از آن مرد کور نیرومندی است که بر دوش خود مرد شل بینایی را می برد تا او را رهبری کند
سه‌شنبه 4 تیر‌ماه سال 1387
عدالت چیست؟
اراده محکم و متین که بخواهد به هر کس آنچه سزاوار است بدهد عدالت نام دارد
دوشنبه 3 تیر‌ماه سال 1387
وعده الهی
خدا هرگز وعدۀ آسمان همیشه آبی، مراتع همیشه سبز، و قلب همیشه رها از آلام را نداده است. بلکه او وعدۀ عشق و محبت نامیرا و حضور وفادارانه و همدلانۀ خود را داده است
دوشنبه 3 تیر‌ماه سال 1387
عقده های درونی
گشادن عقده های درون در پیش دوستان دو تأثیر دارد : یکی آنکه شادی را دو برابر می کند و دیگر آنکه غم را به دو نیم می سازد ، زیرا آنکس که دوستان را در شادی خود شریک می کند سرور خاطرش بیشتر شود و آنکه غم دل به یاری موافق می گوید بار اندوه خویش را سبکتر خواهد یافت
صفحه قبلی    1       ...       10       11       12       13       14       ...       17    صفحه بعدی