از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
سه‌شنبه 8 مرداد‌ماه سال 1387
انتظار
خدایا هیچگاه برای صحبت با تو در انتظار نبودم همیشه گوش به حرف هایم داده ای