از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
چهارشنبه 16 مرداد‌ماه سال 1387
تبسم

تبسم بدون اینکه دهنده اش را فقیر کند گیرنده اش را ثروتمند می کند