از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
شنبه 12 بهمن‌ماه سال 1387
بایدها

در اندیشه آنچه کرده ای مباش، در اندیشه آنچه نکرده ای باش.