از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
چهارشنبه 21 اسفند‌ماه سال 1387
عادات بد

عادات بد، رختخواب گرم و راحتی هستند که خزیدن به درون آن آسان و خارج شدن ازآن دشوار.

دوشنبه 19 اسفند‌ماه سال 1387
نماز

فاصله بین دو سجده در نماز مانند زندگی ما در دنیاست، یعنی از خاک آمده‌ایم (سجده اول)، و به خاک میرویم (سجده دوم).

یکشنبه 18 اسفند‌ماه سال 1387
محبت و بی آزاری

تنها مقصود ما در زندگی عشق ورزیدن به یکدیگر است اگر از عهده این مهم بر نمی آییم حداقل بکوشیم تا یکدیگر را نیازاریم .

شنبه 17 اسفند‌ماه سال 1387
محبت

زندگی تکثیر ثروتی است که نامش محبت است

چهارشنبه 14 اسفند‌ماه سال 1387
هماهنگی

هماهنگی عقل و احساس و آنچه در ظاهر ما بروز مینماید باعث ایجاد اعتماد ،زیبایی و اقتدارمان خواهد شد.

دوشنبه 12 اسفند‌ماه سال 1387
برای چه هستم؟

به درون خود بنگر ببین چه هستی؟ و برای چه هستی ؟ 

 

اگر به این دو سوال اساسی پاسخ مناسب دهی زندگیت سرشار معنا میشود هر کجا که باشی یا نباشی ،هرکه باشی یا نباشی و هرچه داشته یا نداشته باشی.

دوشنبه 5 اسفند‌ماه سال 1387
خدایا

خدایا من اگر بد کنم تورا بنده دیگر بسیار است تو اگر با من مدارا نکنی مرا خدایی دیگر کجاست؟؟؟؟

 

شنبه 3 اسفند‌ماه سال 1387
بخشش

بخشش آنگاه که از ثروت است و از مکنت ، هر چه بسیار ، باز اندک باشد ، که واقعیت بخشش ، ایثار از خویشتن است.جبران خلیل جبران