از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
چهارشنبه 21 اسفند‌ماه سال 1387
عادات بد

عادات بد، رختخواب گرم و راحتی هستند که خزیدن به درون آن آسان و خارج شدن ازآن دشوار.