X
تبلیغات
زولا
از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
پنج‌شنبه 23 خرداد‌ماه سال 1387
جرم
جرم این است که ندانیم زندگی خیلی ساده تر از اینهاست که ما فکر می کنیم
پنج‌شنبه 23 خرداد‌ماه سال 1387
ابدیت
به رویاها ایمان بیاورید که دروازه های ابدیت اند
پنج‌شنبه 23 خرداد‌ماه سال 1387
حضور دوست
اگر از دوست خود جدا شدی ، مبادا که بر جدایی اش افسرده و غمین گردی ، زیرا آنچه از وجود او در تو دوستی و مهر برانگیخته است ، ای بسا که در غیابش روشن تر و آشکارتر از دوران حضورش باشد
پنج‌شنبه 23 خرداد‌ماه سال 1387
نشانه بی خردی
هفت چیز نشان بی خردی است : خشم آوردن بر بی گناه ، بخشش به ناسزاوار ، ناسپاسی به یزدان ، پراکندن راز ، دست زدن به کار ناسودمند ، اعتماد به مردمان نا استوار ، لجاج و ستیهندگی در درغگویی .
پنج‌شنبه 23 خرداد‌ماه سال 1387
سخن خدا
آنانی که می بخشند و در بخشش خود معنایی برای درد و شکنجه نمی یابند . اینان در جستجوی هیچ نوع شادی نیستند و حتی به فکر نشر مناقب و فضایل خود نمی افتند . اینان آنچه را که دارند می بخشند ، مانند گلها و ریحانها که بوی عطرآگین خود را در چمنزارها و جلگه ها پخش می کنند .
خدای بزرگ با دست این افراد سخن می گوید و از میان دیدگان این اشخاص به زمین لبخند می زند
پنج‌شنبه 23 خرداد‌ماه سال 1387
اسطوره
شادمانی اسطوره ایست که در جستجویش هستیم
پنج‌شنبه 23 خرداد‌ماه سال 1387
سروری
آن که آرزوی سروری دارد باید هنر بسیار داشته باشد
پنج‌شنبه 23 خرداد‌ماه سال 1387
بخشش
و تو کیستی؟ تو که باید آدمیان سینه های خویش را در برابرت بشکافند و پرده حیا و آزرم و عزت نفس خود را پاره کنند تا تو آنها را به بخشش خود سزاور بینی و به جود و کرم خود لایق؟
پس ، نخست بنگر تا ببینی آیا ارزش و لیاقت آن را داری که وسیله ای برای بخشش باشی ؟
آیا شایسته ای تا بخشایشگر باشی؟
زیرا فقط حقیقت زندگی است که می تواند در حق زندگی بخشش کند، و تو که این همه به بخشش خود می بالی فراموش کرده ای که تنها گواه انتقال بخشش از موجودی به موجود دیگر بوده ای
پنج‌شنبه 23 خرداد‌ماه سال 1387
شعر
درختان شعرهایی هستند که زمین بر آسمان می نویسد و ما آنها را بریده و از آنها کاغذ می سازیم تا نادانی و تهی مغزی خویش را در آنها به نگارش درآوریم
پنج‌شنبه 23 خرداد‌ماه سال 1387
شهد بهشت
برای نوشیدن شهد بهشت ، همواره نگاهت به راستی باشد و درستی
صفحه قبلی    1       ...       32       33       34       35       36       ...       48    صفحه بعدی