X
تبلیغات
زولا
از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
جمعه 17 خرداد‌ماه سال 1387
آموزش
هر گاه خبر های بد را به عنوان یک نیاز به تغییر و نه یک خبر منفی پذیرفتید شما از آن شکست نخورده اید

بلکه از آن چیزهای تازه آموخته اید
جمعه 17 خرداد‌ماه سال 1387
بخشندگی
بخشندگی را بیاموز ازانتشار بوی خوش بنفشه بر ته کفشی است که لگدمالش کرده است
جمعه 17 خرداد‌ماه سال 1387
هنر
سخن گفتن یک نوع احتیاج است ولی گوش دادن هنر
جمعه 17 خرداد‌ماه سال 1387
وسعت جهان
جهان هر کسی به اندازه وسعت فکر اوست
جمعه 17 خرداد‌ماه سال 1387
کوچک و بزرگ
هیچ چیزی برای یاد گرفتن کوچک و هیچ چیزی برای انجام دادن بزرگ نیست-
جمعه 17 خرداد‌ماه سال 1387
محبت
محبت همه چیز را شکست می دهد و خود شکست نمیخورد
جمعه 17 خرداد‌ماه سال 1387
لبخند
لبخند بیش از چند لحظه دوام ندارد ولی خاطره آن جاودانی است
جمعه 17 خرداد‌ماه سال 1387
امروز
کسی که دیروز و امروزش یکی باشد زیانکار است-حضرت محمد-(ص)
جمعه 17 خرداد‌ماه سال 1387
هستید
آنچه هستید شما را بهترمعرفی می کند تا آنچه می گویید
جمعه 17 خرداد‌ماه سال 1387
حکومت عشق
هیچ چیز نمی تواند بر عشق حکومت کند، بلکه این عشق است که حاکم بر همه چیز است.
صفحه قبلی    1       ...       39       40       41       42       43       ...       48    صفحه بعدی