از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
چهارشنبه 12 تیر‌ماه سال 1387
خرد و آزادی
بی خردی اسارت بدنبال دارد .و خرد موجب آزادی و رهایی است
چهارشنبه 12 تیر‌ماه سال 1387
دوستی و دشمنی
دشمن چون از همه حیلتی فرو ماند سلسلۀ دوستی بجنباند . پس آنگه به دوستی کارها کند که هیچ دشمنی نتواند .
چهارشنبه 12 تیر‌ماه سال 1387
خودخواه
خودخواه ، تجربه سخت تنهایی را ، پیش رو دارد
چهارشنبه 12 تیر‌ماه سال 1387
دوست و برادر
پرسیدم دوست بهتر است یا برادر ؟ گفت دوست برادری است که انسان مطابق میل خود انتخاب می کند
سه‌شنبه 11 تیر‌ماه سال 1387
خوشبختی دو طرفه
عشق خوشبختی است که دو طرف برای هم ایجاد می کنند
سه‌شنبه 11 تیر‌ماه سال 1387
عشق و زندگی
عشق ، عشق می آفریند . عشق ، زندگی می بخشد . زندگی ، رنج به همراه دارد . رنج ، دلشوره می آفریند . دلشوره ، جرات می بخشد . جرات ، اعتماد می آورد . اعتماد ، امید می آفریند . امید ، زندگی می بخشد . زندگی ، عشق به همراه دارد . عشق ، عشق می آفریند
سه‌شنبه 11 تیر‌ماه سال 1387
روحی در دو کالبد
عشق عبارت است از وجود یک روح در دو کالبد. عاملیست که دو تن را مبدل بفرشته ی واحدی می کند
سه‌شنبه 11 تیر‌ماه سال 1387
شاه کلید
عشق شاه کلیدی است که تمام دهلیزهای قلب را میگشاید
سه‌شنبه 11 تیر‌ماه سال 1387
حیات دوباره
عشق ما را می کشد تا دوباره حیاتمان بخشد
سه‌شنبه 11 تیر‌ماه سال 1387
توفان
عشق همچون توفان سرزمین غبار گرفته وجود را پاک می کند و انگیزه رشد و باروری روزافزون می گردد
صفحه قبلی    1       ...       5       6       7       8       9       ...       48    صفحه بعدی