از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
شنبه 19 اردیبهشت‌ماه سال 1388
نتیجه افکار

بودا: هر آنچه هستیم نتیجه افکاری است که داشته ایم.