از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
چهارشنبه 23 اردیبهشت‌ماه سال 1388
شجاعت یعنی چه؟

شجاعت یعنی: بترس، بلرز ولی قدمی پیش بگذار!