از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
یکشنبه 27 اردیبهشت‌ماه سال 1388
طلوع و غروب خورشید

اگر روزگاری مقام تو پایین آمد ناراحت نشو، زیرا خورشید هر روز هنگام غروب پایین می رود و بامداد روز دیگر بالا می آید.