از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
چهارشنبه 31 تیر‌ماه سال 1388
پیتر دراکر و تغییرات

بزرگترین خطر هنگام به وجود آمدن تغییرات، خود تغییرات نیستند بلکه عمل کردن با منطق دیروز است.پیتر دراکر

یکشنبه 28 تیر‌ماه سال 1388
کار امروز و فردا

نگر که کار امروز را به فردا نیفکنی که هر روز کار خویشتن می آورد.

چهارشنبه 24 تیر‌ماه سال 1388
انتخاب شغل مناسب

کاری را برگزین که دوست داری، تو هرگز یک روز هم در زندگی کار نخواهی کرد.کنفسیوس

سه‌شنبه 23 تیر‌ماه سال 1388
مدیریت زمان و مهربانی روزگار

روزگار نسبت به کسی که بداند وقت خود را چگونه مصرف کند فوق العاده مهربان است.

شنبه 20 تیر‌ماه سال 1388
پرش بلند

برای پرش های بلند، گاهی نیاز است چند گامی پس رویم.

چهارشنبه 10 تیر‌ماه سال 1388
عزم راسخ

کسی که دارای عزمی راسخ است جهان را مطابق میل خویش عوض می کند.

سه‌شنبه 9 تیر‌ماه سال 1388
از کدامیک یاد می گیریم

دوست بدارید کسانی را که به شما پند می دهند نه کسانی که شما رو ستایش می کنند.

سه‌شنبه 2 تیر‌ماه سال 1388
فایده

یا فایده ده آنچه بدانی دگری را

یا فایده گیر آنچه ندانی ز دگر کس 

                                     بایزید بسطامی