از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
سه‌شنبه 10 شهریور‌ماه سال 1388
خطر تنبلی

هیچ یک از تمایلات نفس انسانی خطرناکتر از تمایل به تنبلی نیست

یکشنبه 8 شهریور‌ماه سال 1388
مردمان تنگ فکر

وضع و حال مردمان تنگ فکر به وضع و حال بطریهای تنگ دهن می ماند ، هرچه کمتر در خود داشته باشند با سر و صدای بیشتری آن را به خارج می ریزند.پوپ