از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
شنبه 23 آبان‌ماه سال 1388
عشق و مالکیت

کسی را که دوست داری آزادش بگذار ،اگر قسمت تو باشد برمی گردد وگرنه بدان که از اول مال تو نبوده است.شکسپیر