از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
شنبه 28 آذر‌ماه سال 1388
قدرت تمرکز

وقتی همه نیروهای جسمی و ذهنی متمرکز شوند توانایی فرد برای حل مشکلات به طور حیرت انگیزی چند برابر می شود