از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
شنبه 19 دی‌ماه سال 1388
معجزه زندگی

نگذاریم تقویم وساعت ، این حقیقت را یادمان ببرد که لحظه لحظه زندگی ، یک معجزه است و در پس آن ، حقیقتی .