از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
سه‌شنبه 27 بهمن‌ماه سال 1388
راز قدرت واقعی

راز قدرت واقعی در این است : با تمرین کردن مداوم یاد بگیرید که چطور توانایی های خود را هدر ندهید و در هر لحظه آنها را بر یک نقطه متمرکز کنید. جیمز آلن

چهارشنبه 21 بهمن‌ماه سال 1388
دانش و گفتار

عاقل آنچه را که می داند ، نمی گوید ؛ ولی آنچه را که می گوید ، می داند.ارسطو

شنبه 17 بهمن‌ماه سال 1388
خوشبختی چیست؟

خوشبختى لذت مشترکى است که حاصل یارى بى چشمداشت به دیگران است.هلن کلر

شنبه 10 بهمن‌ماه سال 1388
قول یا عمل

اراده های ضعیف همواره به صورت حرف و گفتار خودنمائی می کنند ، لیکن اراده قوی جز در لباس عمل و کردار ظهور نمی یابد.گوستاو لوبون