از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
دوشنبه 17 اسفند‌ماه سال 1388
قضاوت

اگر نمی خواهی در حق تو داوری شود درباره دیگران داوری نکن .آبراهام لینکلن