از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
شنبه 4 اردیبهشت‌ماه سال 1389
نوش و نیش

در عمر گرانمایه خویش          نوش باشیم نه نیش.