از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
یکشنبه 26 خرداد‌ماه سال 1387
زندگی جاویدان
پروردگارا ... بگذاردر هر کجا که نفرت است عشق درو کنم .هر جا آسیب است عفو ، هر جا شک است ایمان ، هر جا نوامیدی است امید. هر جا تاریکی است نور و هر جا غم است سرور. پروردگار عالم به من لطف کن تا بیشتر در پی تسکین بخشیدن باشم تا آرام شدن همانطور که می فهمم فهمیده شوم. همانطور که دوست دارم دوست داشته شوم زیرا دراثر دادن است که دریافت می کنم، دراثربخشیدن است که بخشیده می شوم در مرگ خود است که در زندگی جاویدان متولد می شوم .

یکشنبه 26 خرداد‌ماه سال 1387
آن زمان
 زمانی که ، به راستی ، با همه وجود خود آرزویی داشتی ، کل کاینات به نحوی عمل می کنندکه "تو" بتوانی به "آرزوی" خود برسی..."

یکشنبه 26 خرداد‌ماه سال 1387
برایت آرزو دارم(۱)
اول از همه برایت آرزومندم که عاشق شوی،
و اگر هستی، کسی هم به تو عشق بورزد،
و اگر اینگونه نیست، تنهائیت کوتاه باشد،
و پس از تنهائیت، نفرت از کسی نیابی.
آرزومندم که اینگونه پیش نیاید، اما اگر پیش آمد،
بدانی چگونه به دور از ناامیدی زندگی کنی
یکشنبه 26 خرداد‌ماه سال 1387
سرزمین
ما در هیچ سرزمینی زندگی نمی کنیم، خانه راستین ما دل کسانی است که دوستشان داریم.
یکشنبه 26 خرداد‌ماه سال 1387
قدر یکدیگر بدانیم
بیا تا قدر یک دیگر بدانیم
که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم
چو مؤمن آینهء مؤمن یقین شد
چرا با آینه ما روگرانیم
کریمان جان فدای دوست کردند
سگی بگذار ما هم مردمانیم
فسون قل اعوذ و قل هو الله
چرا در عشق همدیگر نخوانیم
غرض ها تیره دارد دوستی را
غرض ها را چرا از دل نرانیم
گهی خوشدل شوی از من که میرم
چرا مرده پرست و خصم جانیم
چو بعد از مرگ خواهی آشتی کرد
همه عمر از غمت در امتحانیم
کنون پندار مردم آشتی کن
که در تسلیم ما چون مردگانیم
چو بر گورم بخواهی بوسه دادن
رخم را بوسه ده کاکنون همانیم
خمش کن مرده وار ای دل ازیرا
به هستی متهم ما زین زبانیم
یکشنبه 26 خرداد‌ماه سال 1387
بزرگی
بعضى مردم بزرگ آفریده شده‌اند.
بعضى بزرگى را بدست مى‌آورند.
بعضى بزرگى را به زور به خود مى‌بندند.

شنبه 25 خرداد‌ماه سال 1387
گوش
هرکس گوش نصیحت نیوش داشته باشد ، و دل به آموختن بسپارد ، بسا سخنان سودمند که از دانایان بشنود
شنبه 25 خرداد‌ماه سال 1387
پزشک
به پزشک خود ایمان داشته باشید و به گفته هایش ، که جز دارویی شفا بخش نیست ، اعتماد کنید و جرعه تلخ او را با طمانینه و خاطری جمع سرکشید
شنبه 25 خرداد‌ماه سال 1387
آدمهای بزرگ
آدم های بزرگ به خوشی های کوتاه هنگام تن نمی دهند
شنبه 25 خرداد‌ماه سال 1387
هرس
عشق هنگامی که شما را می پرورد شاخ و برگ فاسد شده را هرس می کند
صفحه قبلی    1       ...       28       29       30       31       32       ...       37    صفحه بعدی