از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
شنبه 25 خرداد‌ماه سال 1387
کارمند و مدیر
ریشه کارمند نابکار ، در نهاد سرپرست و مدیر ناتوان است
شنبه 25 خرداد‌ماه سال 1387
پاکیزه
جهت الهی شما ، دریایی است پهناور و بی ساحل . ذات الهی شما از ازل پاکیزه بوده است و تا ابد نیز خالص و پاک خواهد ماند
شنبه 25 خرداد‌ماه سال 1387
مال
مال هم مایه سربلندی و آسایش است ، و هم سبب خواری و پریشانی . اگر به آیین خرد صرف شود آفریننده شادی و برآورنده نام نیک است ، اما اگر بنهند و نخورند یا چنانکه باید بکار نبرند بهای سنگ و گوهر شاهوار یکی است
شنبه 25 خرداد‌ماه سال 1387
تپش بهار
در رنجی که ما می بریم ، درد نه تنها در زخم هایمان ، که در اعماق دل طبیعت نیز حضور دارد.در تغییر هر فصل ، کوهها ، درختان و رودها ظاهری دگرگونه می یابند ، همانگونه که آدم در گذر عمر ، با تجربیات و احساساتش تحول می یابد. در دل هر زمستان ، تپشی از بهار و در پوشش سیاه شب، لبخندی از طلوع نمایان است .


شنبه 25 خرداد‌ماه سال 1387
ریشه ها
آنانکه از رسیدن به ریشه ها هراس دارند ، در روزمرگی دست و پا می زنند
شنبه 25 خرداد‌ماه سال 1387
دیدن مردم
آنگاه مردم را درست می ببینی که در بلندیهای سر به آسمان کشیده حضور داشته باشی و نیز در منزلگاههای دور .
شنبه 25 خرداد‌ماه سال 1387
اهل دانش
دل اهل دانش وقتی شاد می گردد که بردبار بوده و مردم بی شرم را به خویش نزدیک نکند
شنبه 25 خرداد‌ماه سال 1387
دست ایمان
خداوند، درهای فراوانی ساخته که به حقیقت گشوده می شوند و آنها را برای تمام کسانی که با دست ایمان به آن می کوبند ، باز می کند.
شنبه 25 خرداد‌ماه سال 1387
برآیند خرد
نیکی برآیند خرد است ، در دل و روان آدمی .
شنبه 25 خرداد‌ماه سال 1387
روشن بینی
آسودگی آدمی ، به گنج و دینار نیست که به خرد است و روشن بینی
صفحه قبلی    1       ...       29       30       31       32       33       ...       37    صفحه بعدی