از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
پنج‌شنبه 23 خرداد‌ماه سال 1387
شعر
درختان شعرهایی هستند که زمین بر آسمان می نویسد و ما آنها را بریده و از آنها کاغذ می سازیم تا نادانی و تهی مغزی خویش را در آنها به نگارش درآوریم
پنج‌شنبه 23 خرداد‌ماه سال 1387
شهد بهشت
برای نوشیدن شهد بهشت ، همواره نگاهت به راستی باشد و درستی
پنج‌شنبه 23 خرداد‌ماه سال 1387
اساس
مشکلات سخت هم اساسی ساده دارند .
پنج‌شنبه 23 خرداد‌ماه سال 1387
کیستی
اگر پرسند کیستی باید هنرهای خویش را بشماری
پنج‌شنبه 23 خرداد‌ماه سال 1387
ابر آدم
عرصه عمل برای ابر آدم بی کرانه است
پنج‌شنبه 23 خرداد‌ماه سال 1387
زیبایی
مردم ! هشدار ! که زیبایی زندگانی ست ، آن زمان که پرده گشاید و چهره برنماید .
لکن زندگی شمایید و حجاب خود ، شمایید .
زیبایی قامت بلند ابدیت است ، نگران منتهای خویش در زلال آینه .
اما صراحت آینه شمایید و نهایت جاودانه شمایید
چهارشنبه 22 خرداد‌ماه سال 1387
کار
کار، عشقی قابل رؤیت است
چهارشنبه 22 خرداد‌ماه سال 1387
امروز و فردا
نیروهائی که برای انداختن کار امروز به فردا مصرف می شود غالباً‌ برای انجام وظیفه همان روز کافیست.
چهارشنبه 22 خرداد‌ماه سال 1387
زینت
زینت انسان در سه چیز است ؛ علم، محبت، آزادی.
چهارشنبه 22 خرداد‌ماه سال 1387
خودساخته
اشخاصی را که از فرصت های مناسب زندگی خود کمال استفاده را می برند خود ساخته می گویند.
صفحه قبلی    1       ...       31       32       33       34       35       ...       37    صفحه بعدی