از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
چهارشنبه 22 خرداد‌ماه سال 1387
شناخت
بالاترین ارزش برای انسان اینست که راهی به شناخت خویش پیدا کند.
چهارشنبه 22 خرداد‌ماه سال 1387
پشتکار
برای پیشرفت و پیروزی سه چیز لازم است اول پشتکار دوم پشتکار، سوم پشتکار.
چهارشنبه 22 خرداد‌ماه سال 1387
هیچکس
به همه عشق بورز، به تعداد کمی اعتماد کن، و به هیچکس بدی نکن.
چهارشنبه 22 خرداد‌ماه سال 1387
ارزش افراد
قیمت و ارزش هر کس به اندازه کاری است که به خوبی می تواند انجام دهد.
چهارشنبه 22 خرداد‌ماه سال 1387
فقط
 

فقط یک زمان بسیار مهم وجود دارد و آن حال است. و مهمترین کس آن کس

است که اکنون می بینی. زیرا هیچ گاه نمی دانی که آیا کس دیگری نیز خواهد بود که با او

رو به رو شوی یا نه ...

و مهمترین کار،نیکی کردن به اوست...زیرا انسان تنها برای نیکی کردن آفریده شده است.

چهارشنبه 22 خرداد‌ماه سال 1387
عمر امید
 امید با مرگ هم به گور نمی رود
چهارشنبه 22 خرداد‌ماه سال 1387
آسودگی
· نیاسائید ، زندگی در گذر است . بروید و دلیری کنید ، پیش از آنکه بمیرید ، چیزی نیرومند و متعالی از خود بجای گذارید ، تا بر زمان غالب شوید .
چهارشنبه 22 خرداد‌ماه سال 1387
حیات دوباره
 عشق ما را میکشد تا دوباره حیاتمان ببخشد
چهارشنبه 22 خرداد‌ماه سال 1387
استعداد
· استعداد در فضای آرام رشد میکند و شخصیت در جریان کامل زندگی
سه‌شنبه 21 خرداد‌ماه سال 1387
چه می گوید؟
مبین که میگوید ببین چه میگوید
صفحه قبلی    1       ...       33       34       35       36       37    صفحه بعدی