از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
یکشنبه 16 تیر‌ماه سال 1387
خواسته های ما
وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد ، دلیلش آن است که شما هم چیز زیادی از او نخواسته اید
یکشنبه 16 تیر‌ماه سال 1387
مسوولیت
مردم از هیچ چیز به اندازه مسؤولیت وحشت ندارند؛ با وجود این هیچ چیز به اندازه مسوولیت در دنیا باعث پیشرفت انسان نمی‌شود
یکشنبه 16 تیر‌ماه سال 1387
کار خیر
اولین مرحله انجام کار خیر، تمایل به آن است.
یکشنبه 16 تیر‌ماه سال 1387
وجدان
وجدانت را مجبور مکن که نفهمد آن چه را که می بیند
چهارشنبه 12 تیر‌ماه سال 1387
توانا و ناتوان
ناتوان ترین آدمیان، آنانی هستند که نیروی بدنی خویش را به رخ دیگران می کشند
چهارشنبه 12 تیر‌ماه سال 1387
خرد و آزادی
بی خردی اسارت بدنبال دارد .و خرد موجب آزادی و رهایی است
چهارشنبه 12 تیر‌ماه سال 1387
دوستی و دشمنی
دشمن چون از همه حیلتی فرو ماند سلسلۀ دوستی بجنباند . پس آنگه به دوستی کارها کند که هیچ دشمنی نتواند .
چهارشنبه 12 تیر‌ماه سال 1387
خودخواه
خودخواه ، تجربه سخت تنهایی را ، پیش رو دارد
چهارشنبه 12 تیر‌ماه سال 1387
دوست و برادر
پرسیدم دوست بهتر است یا برادر ؟ گفت دوست برادری است که انسان مطابق میل خود انتخاب می کند
سه‌شنبه 11 تیر‌ماه سال 1387
خوشبختی دو طرفه
عشق خوشبختی است که دو طرف برای هم ایجاد می کنند
صفحه قبلی    1       ...       12       13       14       15       16       ...       57    صفحه بعدی