اخلاص
اخلاصْ به چاکِ پیرهن نیست اینجا دلِ پاره می‎‌پسندند