آواز زندگی
زندگی فقط زمانی معنا دارد که در نغمه‌ها منتشر شویم
ما شبیه غنچه‌های بسته زندگی می کنیم
باید مانند گل بخندیم
وقتی که همچون گل بشکفیم؛ زندگی معنی پیدا می‌کند
اگر کسی وجود خویش را با هستی سهیم نشود؛ زندگیش معنا نخواهد داشت.
هر کس که به این دنیا پا گذاشته؛ آمده است تا ترانه ای بخواند؛
ترانه‌ی زندگی خود را...
پس زندگی را به آواز بخوان!