خوراکیهای حاوی پتاسیم
غذاهائی که حاوی پتاسیم زیاد هستند:
زرد آلو- کنگر فرنگی - آووکادو- موز- گرمک - طالبی- غلاف سبوس- خرما- باقلای خشک- انجیر...

غذاهائی که به طور متوسط پتاسیم دارند:
سیب- کلم بروکلی- چغندر- کرفس- بادنجان...

غذاهائی که مقدار کمی پتاسیم دارند:
کلم- گل کلم- ذرت- خیار