هورمون رشد حشرات و فشار خون انسان
پژوهشگران به تازگی موفق به کشف تاثیر هورمون رشد حشرات در درمان فشار خون بالا در انسان شده‌اند.

به گزارش سرویس «علمی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این تحقیقات نشان داده است هورمونی که کنترل کننده رشد حشرات است، می‌تواند کلید روش جدیدی برای درمان اختلالات انسانی از جمله فشار خون بالا باشد.

به گفته دانشمندان هورمون نوجوانی در حشرات مراحل مختلف رشد را کنترل می‌کند.

با توجه به این تاثیر، دانشمندان تنظیم کننده‌های رشد حشره‌ای را ساخته‌اند که از هورمون نوجوانی به عنوان شکلی از کنترل بیولوژی حشره تقلید می‌کنند.

این مطالعات از سوی جمعی از دانشمندان در کالیفرنیا و با حمایت مالی برنامه تحقیقات ملی در مرکز خدمات تحقیق، آموزش و گسترش ایالتی USDA صورت گرفته است.

با بررسی این هورمون، دانشمندان موفق به کشف روش جدیدی برای درمان فشار خون بالا و سایر اختلالات در انسان شدند. آنها یک آنزیم کلیدی را شناسایی کردند که در متابولیسم هورمون نوجوانی حشرات نقش دارد.

این پژوهشگران در نهایت شگفتی دریافتند که آنزیم موجود در هورمون نوجوانی حشرات می‌تواند مولکول‌های اسیدهای چرب اشباع نشده چند زنجیره را در انسان‌ها بشکند. این اسیدهای چرب نقش مهمی در بسیاری از فرایندهای بیولوژیک انسان از جمله واکنش بدن نسبت به درد، فشار خون بالا یا زایمان ایفاء می‌کند.

تحقیقات دانشمندان بر روی این هورمون ادامه دارد.