مسمومیت با آب
با وجودی که کارشناسان بهداشتی توصیه می‌کنند بویژه در طول تمرینات ورزشی برای پیشگیری از تبخیر و از دست دادن بیش از حد آب بدن مقدار زیادی مایعات باید نوشیده شود، اما تحقیقات جدید نشان داده است که نوشیدن زیاد آب نیز می‌تواند بسیار خطرناک باشد.

این تحقیقات نشان می‌دهد؛ هر چند تامین آب بدن به اندازه مناسب حائز اهمیت است اما دریافت آب زیاد می‌تواند بسیار خطرناک و یا حتی کشنده باشد.

از دست دادن آب بدن خطر گرگرفتگی و انقباض عضلات، بالا رفتن حرارت بدن و حمله حرارتی در طول ورزش کردن در آب و هوای گرم را افزایش می‌دهد

با وجودی که کارشناسان بهداشتی توصیه می‌کنند بویژه در طول تمرینات ورزشی برای پیشگیری از تبخیر و از دست دادن بیش از حد آب بدن مقدار زیادی مایعات باید نوشیده شود، اما تحقیقات جدید نشان داده است که نوشیدن زیاد آب نیز می‌تواند بسیار خطرناک باشد.

این تحقیقات نشان می‌دهد؛ هر چند تامین آب بدن به اندازه مناسب حائز اهمیت است اما دریافت آب زیاد می‌تواند بسیار خطرناک و یا حتی کشنده باشد.

از دست دادن آب بدن خطر گرگرفتگی و انقباض عضلات، بالا رفتن حرارت بدن و حمله حرارتی در طول ورزش کردن در آب و هوای گرم را افزایش می‌دهد.

وقتی خطر از دست رفتن آب بدن آشکار می‌شود، ‌متخصصان به نوشیدن مایعات بیشتر در حین تمرینات بدنی توصیه می‌کنند.

در نتیجه ورزشکاران شروع به نوشیدن مقدار بیشتری مایعات می‌کنند و برخی از آنها در این کار افراط می‌کنند تا جایی که دچار مسمومیت آبی و کاهش میزان سدیم در خون می‌شوند. تاکنون صدها مورد از این شوک در اثر مصرف بیش از حد آب در مجله پزشکی گزارش شده که چندین مورد از آنها نیز به مرگ افراد منجر شده است.

از این رو متخصصان توصیه می‌کنند که نوشیدن دو تا سه فنجان آب را در هرساعت در نظر داشته باشید اما تنها در صورت تعرق بسیار شدید مقدار آن را افزایش دهید.

همچنین نوشیدنی‌های ورزشی در این مورد به آب ارجحیتی ندارند.

وقتی تشنه هستید آب بنوشید اما خودتان را مجبور نکنید که بیش از حد و به زور آب بخورید.