سیب و دانه

در دل هر سیبی  دانه هایی محدود 

در دل هر دانه سیبها نا محدود 

داستانی است عجیب 

دانه باشیم نه سیب 

مرحوم مجتبی کاشانی 

 

 

میلاد منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود(عج) بر تمامی هموطنان و منتظران واقعی آن حضرت مبارک باد.