ستاره ها
اگر تمام شب را برای از دست دادن خورشید اشک بریزی,لذت دیدن ستاره ها را از دست خواهی داد.سخن بزرگان